?

Log in

No account? Create an account
Mary Xmas: Бо я давно не вірю в силу слова
свобода, равенство, сестринство
до свята 
Comments 
1st-Apr-2016 05:37 pm (UTC)
Про мітохондрії - те, що треба :)
This page was loaded Jan 22nd 2018, 11:52 am GMT.