?

Log in

Mary Xmas: Бо я давно не вірю в силу слова
свобода, равенство, сестринство
свято наближається 
Comments 
15th-Dec-2016 08:59 pm (UTC)
Let's not fat-shame Santa!
15th-Dec-2016 09:39 pm (UTC)
:)
16th-Dec-2016 09:21 am (UTC)
Жизненно :)
This page was loaded Jul 22nd 2017, 6:57 am GMT.