Mary Xmas (maryxmas) wrote,
Mary Xmas
maryxmas

маленькі мовознавчі насолоди

абсолютно казковий глосарій.

ПОЯСНЕННЯ СЛІВ

Авдитор, авдітор — член військового або церковного суду
Автопсія — особисте спостереження
Ad (лат.) — при, коло, поблизу
Академік — студент
Альзація — Ельзас
Анальфабет — неписьменний; неук
Апровізація — постачання; продовольство
Асентерункова комісія — призовна комісія
Асипіата — документ на асигнування; квитанція
Асиста — супровід

Бараболя — картопля
Безличний — безсоромний, безсовісний
Безрога — свиня
Бесаги — торба у вигляді двох півмішків, яку носять через плече
Бестіяльський — звірячий
Біля, білля — білизна
Білянс — баланс
Блянкет — бланк
Боз — бузок; бузина
Бранка — набір (до армії, на примусові роботи тощо)
Бредівці — солдати генерала Бредова (з Добровольчої армії Денікіна)
Буки — палиці для биття, які виготовлялись здебільшого з гілок бука
Бюрко — письмовий стіл

Вар'ят — психічно ненормальна людина
Васеліна — вазелін
Вахмайстер — вахмістр
Вегетувати — животіти, скніти
Версайський — версальський
Вертгаймівська каса — сейф, металева шафа з особливо надійними замками (за назвою фірми)
Видець — очевидець; спостерігач
Вижній — частина складених географічних назв; за тодішньою орфографією слово писалось з малої літери. У Радянській час замінено на "Верхній"
Виїмковий — винятковий
Вирабувати — пограбувати
Виходок — відходок, туалет, клозет
Вицєньченє (польськ.) — виснаження
Відвушальня — приміщення для дезинфекції (діалектне "вуші" відповідає літературному "воші")
Відживлювання — харчування
Відзискати — повернути собі
Відпоручниця — особа (жіночої статі), якій доручено певні функції, представниця
Відречення — перенесення терміну на пізніше
Відрух — тут: заворушення

Галлєрчики — жовніри польської армії генерала Галлера, сформованої для боротьби з більшовиками і кинутої проти Західно- Української Народної Республіки
Гиблівка — деревна стружка
Гльорифікувати — прославляти; вихваляти
Гроза — тут: загроза
Грінцайг — несмачна їжа з овочів (нім. gruen — "зелений" і Zeige — "ділянка")
Grenzschutz (нім.) — прикордонна охорона

Дворець — вокзал
Дезерція — дизертирство
Декан — старший священик, який слідкує за діяльністю декількох парафій
Деканат — адміністративна одиниця в католицькій церкві, що складається з групи парафій
Деко — декаграм, 10 грамів
Депозит — зберігання; речі (гроші), віддані на зберігання
"Дзєннік ужендови" — "Урядова газета"
Дефінітивно — остаточно
Дик — дика свиня
Дібра — маєтки
Дідич — поміщик
Дневник — газета
Домів — додому
Дотичиний — тут: про який іде мова
Доходження — слідство; розслідування
Доцільний — цілеспрямований
Дріб — домашня птиця

Dum-dum — розривна куля (від назви індійського міста Дум-Дум біля Калькутти)
Евентуальний — можливий
Евіденція — відомість; облік
Екзистенція, еґзистепція — існування
Ех (лат,), екс.— із; від
Експльодувати — вибухнити
Емерит — пенсіонер
Енклява — енклав (анклав), територія, оточена територією іншої держави
Еспанка — іспанка, дуже важка форма грипу, який лютував у 1918 —1919 роках (померло в світі до 20 млн. людей)

Заблахманення — обдурювання, окозамилювання
Заборчий — загарбницький
Зависить — залежить
Завісити — припинити діяльність
Завішений — тимчасово припинений
Закладник — заложник
Залеглий — не виконаний у належний термін
Залив — засилля
Залога — загін
Заміт — закид
Заосмотрювати — забезпечувати, постачати
Заповідження — сповіщення
Зап'яток — закаблука
Зареквірувати — реквізувати
Зарібник — платний робітник
Зарядження — розпорядження
Засеквсструвати — накласти секвестр — заборону або обмеження на право користування майном
Застановити — зупинити
Заступництво — тут: представництво
Захоронка — дитячий садок, яким здебільшого опікувались черниці
Зачет — аванс; завдаток
Заявитися — висловитися
Збігці — утікачі, біженці
Звідомлення — повідомлення; інформація
"Звйонзек Зємян" — "Союз землевласників"
Зглядно — відносно, порівняно; або
З гори — заздалегідь; наперед
Здемольований — зруйнований, розвалений
Зникаюче — дуже мало; мізерно
3 рамени — від імені; за дорученням
Зупа — суп
З'язд вшехдзєльніцови (польськ.) — всепольський з'їзд

Інвазія — напад; нашестя
Індагування — допит
Інквізиція — судовий допит; розслідування
Інсталяція — устаткування; обладнання
Інтабульований — внесений до книги актів, до реєстру
Інтервенція — звернення до вищих інстанцій
Інтерпеляція — запит (здебільшого депутатський)
Інтерссент — відвідувач, клієнт

Казня — в'язична камера
Камаші — гетри; гамани
Камеральний — державний
Кантина — їдальня; буфет
Карк — потилиця
Карловатий — карликовий
Касарня — казарма
Катехит, катихит — викладач Закону Божого
Кварантина — карантин
Квіт — квитанція
Колодка — висячий замок
Коломна — колона
Кольба — приклад рушниці
Конечність — необхідність
Коновка — відро
Консекрований — висвячений (на єпископа)
Контингент, контінгент — обов'язкові поставки (сільськогосподарської продукції)
Контрофензива — контрнаступ
Контумація — тут: карантин
Конфінування — обмеження пересування місцем проживання особи
Конфіскат — конфіскація
Копа — стіжок снопів (60 штук)
Копати — бити ногами
Корець — центнер (сипких тіл)
Корочення — зменшення, скорочення
Коц — вовняне вкривало
Креси (польськ.) — окраїнні землі
Кретенський — крітський (о. Кріт)
Крижі - нижня частина спини, поперек
Крилошанин — заслужений священик - член ради при єпископі
Кріс (машиновий) — рушниця (автоматична)
Купно — купівля
Куфер — велика скриня, в якій зберігають білизну, одяг тощо

Ладування — вантаження
Лахмани — лахміття
Laisser-fair (франц.) — непротивлення, потурання
Лічниця — лікарня
Людовий (польськ.) — народний
Люпанар — лігво; кубло
Люстратор — інспектор; контролер; ревізор
Лявіна — лавина
Лятрина — відходок; вигріб
Льокаль — приміщення
Льокатор — мешканець; квартирант

Магазин — склад
Мальверзація — зловживання; розтрата
Мальтретування — знущання; третирування
Маршалок — голова (ради) повіту
Масакра — різанина; кривава розправа
Межичас: у межичасі — у той час; між тим
Мертва рука — особа або інституція, яка не має повних прав на користування споїм майном
Мійський — міський
Міродатний — авторитетний; компетентний; такий, що заслуговує на довіру
Морг — міра земельної площі, рівна приблизно 0,56 гектара
Морд — убивство
Монстрація (церк.) — дароносиця
Мужва — тут: прості в'язні; рядові вояки
Муніція — боєприпаси
Мурга (польськ.) — грубіян; простак
Мурин — негр
Мухи — тут: бджоли
М'ясні — м'язи, мускули

Набіл — молочні продукти
Набувець — покупець
На вні — ззовні
Навози — добрива
На ґвалт — з метушливим поспіхом
Наглочено — напхано, набито (людей)
Надревідент — старший ревізор, контролер
Надуживання, надужиття — зловживання; знущання
Наїзд — окупація, загарбання
Наїздник — окупант, загарбник
"Напшуд" — "Уперед"
Нарочно — зумисно; на зло
Насікомі — тут: паразитарні комахи
Невідвічальний — невідповідний
Негодовання — обурення
Нетолєранція — нетерпимість
Нехарність — бруд, нечистота
Нічю — вночі
Нотар — нотаріус
Ноторичний — закоренілий, невиправний; явний

Обандажувати — оббинтувати
Обіжник — циркуляр, письмове розпорядження для підвідомчих установ і підлеглих осіб
Обірник — гнойовище
Обіт — обітниця
Обов'язувати — діяти, мати силу (юридичну)
Обсаджений — тут: укомплектований кадрами
Обсервація — спостереження; нагляд
Обува — взуття
Обшар — площа
Обшарник — поміщик
Огірчений — прикро вражений
Оклевечувати — оббріхувати
Окуп — викуп; хабар
Олива — олія
Омаста — жир
Опінія — думка (здебільшого громадська)
Оповістка — оголошення
Ординанс — ординарець
Осаднік (польськ.) — поселенець, колоніст
Отвирати — відчиняти
Офепзива — наступ
Офіціял — службовець, чиновник

Панцирка — бронепоїзд
Папа — толь
Парцеляція — розподіл землі на менші ділянки
Паскарство — спекуляція
Пацифікація — утихомирення, умиротворення за допомогою каральних акцій
Пенцак — каша з очищеного неподрібненого ячменю
Переступник — злочинець
Песій — собачий, псячий
Пивниця — льох
Плютоновий — командир чоти (взводу); сержант
Побори — заробітна платня
Поборовий — призовний
Подивляти — дивуватись
Познаньчик — поляк із Познанщини (м. Познань)
Позор: під позором — під виглядом; з приводу
Покутна торгівля — торгівля з-під поли
Полекші — пільги
Полові части — статеві органи
Посесорка — власниця
Посідання — володіння; сфера впливу
Посол (парляментарний) — депутат (парламенту)
Постерунок — поліційна дільниця
Потрава — страва, їжа
Превенційний —- превентивний, попереджувальний
Пресія — тиск; натиск
Приречення — обіцянка; присяга
Причастіє — причастя
Причі — нари
Провізоричний — тимчасовий
Проклямоваиий — проголошений
Профос — підофіцер, який доглядає за ув'язненими
Прочий — інший
Публичний — громадський, суспільний
Пятнистий — плямистий
Пятнувати — осуджувати

Рабівничий — грабіжницький
Райфайзенські каси — сільська запомогово-кредитова установа
Реактивований — поновлений у попередній діяльності
Реасумувати — підсумовувати, узагальнювати, резюмувати
Ребеляит — бунтівник, заколотник
Резиґнація — покірність, відмова, зречення
Реквірувати — реквізувати
Реконвалесцент — той, що одужує
Рекурс — апеляція
Рескрипт — письмове розпорядження, указ
Реституовання — поновлення в попередньому правовому становищі
Реченець, речинець — термін
Ригор — порядок, дисципліна
Ріжний — різний
Ріля — рілля, орне поле
Річник — вік (про людей одного року народження, які підлягають призову, мобілізації тощо)
Рогачка — рогатка, шлагбаум
Розпаношитися — дуже поширитись
Розстрільною — врозсип (цепом)

Сакрилєґія — святотатство, блюзнірство
Сальва — постріл
Саля — зал
Санітет — санітар
Сволок — балка, яка підтримує стелю
Сегрегація — відокремлення
Секатура — прискіпливе дошкулювання, чіпляння
Секція — розтин
Середник — засіб
Сінник — матрац
Скарб — тут: державне майно
Скільщина — Сколівщина (м. Сколе)
Склеп — крамниця
Скоростріл — кулемет
Случай — випадок
Сойм — сейм, (крайовий) парламент
Солдатеска — вояччина, солдатня
Союз Народів — Ліга Націй
Співзаводничати — суперничати, конкурувати
Співуділ — співучасть
Сподні — штани
Сподом — низом
Спроневірити — розтратити (довірені -гроші)
Спшедавчик (польськ.) — запроданець; продажна людина
Стайня — хлів; конюшня
Станиславів — колишня назва м. Івано-Франківська
Стан спочинку: бути в стані спочинку — бути на пенсії
Стрільба — мисливська рушниця
Стшельци (польськ.) — стрільці
Субвенція — асигнування, виділення коштів на функціонування закладу
Сусік — засік, відгороджене місце коморі, стодолі для зберігання зерна
Сфінгований — видуманий; підроблений

Терміття — костриця; труха
"Товажиство аграрно-осадніче" "Аграрно-поселенське товариство"
Товщ — жир
Трачиня — тирса
Трумна — труна
Туй-туй — ось-ось
Туман — тут: озеро
Туш — душ

Убікація — відходок, туалет, клозет
Улий — вулик
Уконституовання — встановлення
Уневажнити — визнати недійсним; анулювати
Уступ — уривок, фрагмент; абзац
Уступ, уступове місце — відходок, туалет, клозет
Утертий — звичний
Утраквістичний — двомовний навнчальний заклад, у якому частина предметів викладалась польською, а частина мала викладатись українською мовою

Фелон — риза, богослужбове вбрання священика
Фіра — віз
Фляк — м'ясо найнижчої якості
Фризієр — перукар
Футерко — пальто на хутрі; шуба

Хабазя — бур'ян
Харциз — волоцюга; розбійник
Хосен — користь
Хлоп — селянин

Цвібак — сухар
Цьвітень — квітень

Чахотка — сухоти
Чвірками — по чотири
Червінка — дизентерія
Черес — широкий шкіряний пояс, у якому носили гроші та інші цінні речі
Чинитьба — повинність

Шамбелян — камергер; почесне звання у католицькій церковній ієрархії
Шикани — знущання; переслідування
Шмата — велика ганчірка
Шопа — сарай, будівля для складу
Шрот — рушничний дріб
Штука — тут: мистецтво
Шумовини — піна, шумовиння

Ювілят — ювіляр

Ягелльон — тут: поляк
Ярина — овочі
Ясьок — маленька подушка

с.265-271
Кривава книга / Упорядник, автор передмови Я.Радевич-Винницький. - Передрук вид. 1919. 1921 рр. - Дрогобич: "Відродження", 1994. - 274 с.
Видання являє собою передрук "Кривавої книги", яка вийшла двома частинами у 1919 і 1921 роках у Відні. Правопис оригіналів залишено без змін.
Матеріалами книги екзильний уряд УНР доводив світові, що Західна Україна не може залишатися у складі Польщі, бо це й надалі означатиме терор і етноцид з польської сторони та безкомпромісний опір з української.
Subscribe

 • My tweets

  Mon, 09:59: RT @ DrJessTaylor: The reason we need to stop using ‘PTSD’ is because the ‘D’ stands for ‘disorder’, which means that the person is…

 • My tweets

  Sun, 10:06: RT @ preta_6: I wish trans activists would stop with the vague 'right to exist' & 'plenty of rights to go around.' Say what you…

 • My tweets

  Sat, 11:01: RT @ glosswitch: The swerve from women being told they're liars to being told what they say is true, but they shouldn't say it…

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 13 comments

 • My tweets

  Mon, 09:59: RT @ DrJessTaylor: The reason we need to stop using ‘PTSD’ is because the ‘D’ stands for ‘disorder’, which means that the person is…

 • My tweets

  Sun, 10:06: RT @ preta_6: I wish trans activists would stop with the vague 'right to exist' & 'plenty of rights to go around.' Say what you…

 • My tweets

  Sat, 11:01: RT @ glosswitch: The swerve from women being told they're liars to being told what they say is true, but they shouldn't say it…