April 30th, 2013

grammar nazi

російські лінгвісти такі російські

в taki_net, щоб він нам був здоровий сто років, звідси потягнула посилання:

«Все языки одинаково древние или одинаково современные»
Мифологическое сознание заставляет нас полагать, что наш язык самый древний. О том, так ли это, рассказывает д. ф. н. Дмитрий Гудков


і начебто намагається говорити розумні речі, а імперськість все одно вилазить через весь розум.

раз:
При негативной идентификации представители определенного сообщества интегрируются по принципу «мы не такие, как…», противопоставляют себя иному сообществу.
Ярким примером этого является, скажем, старательно конструируемый в последние годы украинский национальный миф, для авторов которого значимо «быть не такими, как русские»
(характерно название книги экс-президента Л. Кучмы «Украина не Россия»), доказать, что так было всегда, испокон веков.


як добре відомо всім зацікавленим, сутність національної ідеї українців значно простіша -- ми хочемо, що від нас всі відчепились. поляки вже відчепелись, дякувати Будді, тепер лишилося, щоб відчепелись зі своїм братерством росіяни.

два:
богатство языка определяется предоставляемыми им ресурсами для создания художественных, научных, философских, политических, публицистических и других текстов самого высокого уровня.
Русский язык, конечно же, располагает подобными ресурсами, но ведь и английский, и французский, и немецкий, и некоторые иные языки вряд ли в этом ему уступают.


я навіть не знаю, як це правильно назвати. ксенофобія? расизм? верховенство білої раси? невігластво? піськомєрка? необізнана зверхність?
в кожної мови є все необхідне для виконання всіх функцій. і потенціал для розвитку. це сутність мови. це форма її існування -- задоволення потреб її носіїв.
не вистачає своїх слів, позичимо в сусідів. всі так роблять, і ніхто від цього не страждає.

ну і за компанію:
строго говоря, все языки одинаково древние или одинаково современные.
а креольські мови? а вимерлі мови?

Совершенно очевидно, что институт семьи в его нынешнем виде – «изобретение», хотя, конечно, основывается на некоторых биологических (природных) предпосылках.
При этом даже те, кто утверждает, скажем, естественную полигамность человеческих особей, не решаются декларировать необходимость разрушения семьи.


сім"я і полігамність не є взаємно виключними феноменами. достатньо Біблію почитати -- коли в чоловіка і дружина, і рабині, і наложниці, і раби, і діти -- і всі, кого він забажає. бо як відомо, чоловік -- це той, котрий хто. а не той, кого.