Mary Xmas (maryxmas) wrote,
Mary Xmas
maryxmas

жіночі громадські організації відмовили в.о. міністра соціальної політики у зустрічі

Международный женский правозащитный центр "Ла Страда-Украина"

Громадські організації та активісти звертаються до в.о.міністра соціальної політики Н.Ю.Королевської: як людина, яка позиціонувала себе як сучасного та ефективного політика, Ви повинні публічно дати оцінку подіям, що відбуваються в країні, як по відношенню до арешту, побиття та катування людей, так і до законодавчих дій уряду та ВР України.

Читайте! Приєднуйтеся! Поширюйте!

Королевській Наталії Юріївні, в.о. міністра соціальної політики України

Відкритий лист
громадських організацій України, експертів та фахівців, які працюють для захисту прав жінок, відстоювання ґендерної рівності, прав дітей

Київ, 2 лютого 2014 р.

Цим листом ми засвідчуємо свою повагу до Вас і в той же час хочемо проінформувати про свою позицію щодо ситуації, яка склалася в країні у зв’язку зі зміною курсу (згортання Євроінтеграції та утиском прав людини) Урядом України.
Ми звертаємося до Вас, у зв’язку з отриманням запрошення, переданим деяким з нас у телефонному режимі, взяти участь у зустрічі в.о. Міністра з громадськими організаціями для обговорення перспектив співробітництва 3 лютого 2014 року.
Традиційно будуючи свою діяльність на співпраці з державними структурами, ми, вбачаємо в такій взаємодії підвищення ефективності державної соціальної політики, політи-ки, в якій питання забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, захисту прав дітей, протидії торгівлі людьми та насильству в сім’ї, захисту людей з обмеженими можли-востями посідають пріоритетне місце.

Ми високо цінуємо професійність і відданість фахівців та співробітників, які працю-ють при всіх урядах, виконуючи свої службові та громадянські обов’язки і готові до пода-льшої взаємодії та спільної роботи на користь громадян нашої держави.
Завдяки багаторічній співпраці з громадськими організаціями та міжнародними стру-ктурами, незалежними експертами розроблені чисельні проекти державних програм із забез-печення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії торгівлі людьми, плани дій з виконання Конвенції ООН про права дитини, закони «Про попередження насильства сім’ї», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про протидію торгівлі людьми» та інші, що стали частиною чинного законодавства. Працює Експертна рада з розг-ляду скарг на факти дискримінації за ознакою статі; розроблені державні стандарти соціаль-них послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми, інші нормативно-правові докумен-ти. Громадськими організаціями ведеться значна робота з надання різноманітних соціальних послуг дітям і дорослим, які знаходяться у складних життєвих умовах; здійснюється консу-льтування громадян, їх захист в судах, проводиться навчання державних службовців та соці-альних працівників для кращої реалізації соціальної політики. Розробляється, видається, роз-повсюджується науково-методична та навчальна література, інформаційні матеріали тощо.

Звертаємо Вашу увагу, що громадські організації здійснюють усі ці заходи без будь-якої фінансової підтримки з боку держави та Міністерства соціальної політики, фактично забезпечуючи за рахунок власних та донорських внесків реалізацію важливих державних програм, залучаючи соціальні інвестиції в Україну та створюючи робочі місця.

Ми вважаємо, що без чіткого формулювання Вашої позиції щодо антиконституційних законів, що відхилені під тиском громадськості і вартували життя людей, без формулювання Вашого ставлення щодо застосування тортур та насильства з боку влади - подальшого діало-гу не може бути. Згода чи мовчання щодо звуження прав людини, прийняття насильства, як форми вирішення конфліктів призвела до зменшення довіри до державних органів влади нашої країни та особисто до Вас.
Звертаємося до Вас, шановна Наталіє Юріївно, як виконуючої обов’язки очільниці Міністерства соціальної політики України і представниці Уряду України, який, всупереч за-конодавства України, змінив напрям зовнішньої політики нашої держави, підтримав силовий розгін демонстрантів, прийняв ряд нормативно-правових документів, які суперечать Конституції України, дати оцінку викраденню, побиттю людей, які захищають своє право жити у правовому суспільстві, а також щодо визнання громадських організацій агентами іноземного впливу.

Від вашого імені представниць та представників громадських організацій запрошують обговорювати шляхи впровадження ґендерної політики та протидії насильству і торгівлі лю-дьми у той час, як порушуються права громадян, нівелюються основні принципи громадян-ського суспільства.

Громадські організації не можуть бути маріонетками в руках влади і не повинні скли-катись за першою вимогою у телефонному режимі, без надання проекту порядку денного та питань, що розглядатимуться.
Чи може міністр, яка відповідає за соціальні питання в країні, нехтувати інтересами народу і не звертати на них уваги?

Як з’ясувалося, може.

Шановна Наталіє Юріївно, ви, як екс-міністр, яка позиціонувала себе як сучасного та ефективного політика, повинні публічно дати оцінку усім зазначеним подіям, що відбува-ються в країні, як по відношенню до арешту, побиття та катування людей, так і до законода-вчих дій уряду та ВР України.

Поки Ваша позиція не буде оприлюднена, ми не бачимо можливості діалогу і залиша-ємо за собою право відмовитись співпрацювати з Вами, як представницею колишнього і те-пер тимчасового діючого уряду, який застосовує насильство та тортури до громадян та гро-мадянок нашої країни.

Наші спільні дії мають привести до зміни політичного курсу в державі на користь ко-жному громадянину, кожній громадянці в Україні.

Сподіваємося на Ваше розуміння та на подальшу співпрацю.

О.Суслова Інформаційно-консультативний жіночий центр
О.Савенок, Інформаційно-консультативний жіночий центр
В.Марданенко, Всеукраїнська громадська організація «Центр – Розвиток демократії»
Е. Ламах, Всеукраїнська громадська організація «Центр – Розвиток демократії»
К. Левченко, Міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла Страда – Україна»
О.Калашник - віце-президент Центру «Ла Страда – Україна», член правління Української Гельсінської спілки з прав людини
Л.Колос, МГО «Школа рівних можливостей»
Є.Луценко, канд.історичних наук, Центр соціальніх і гендерних досліджень
В.Бондаровська, ГО «Розрада»Л.Магдюк, незалежна гендерна експертка
М.Скорик, Київський інститут ґендерних досліджень
О.Кісь, голова Львівського науково-дослідного Центру "Жінка і суспільство"
Т.Ісаєва, Харківська обласна громадська організація «Харківський обласний гендерний ресурсний центр»
М.Алєксєєнко, Жіночий Консорціум України
Л.Максимович, Західноукраїнський центр «Жіночі перспективи»
О.Семиколенова, Таврійський центр ґендерних досліджень
Tags: політика, права жінок
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments