Mary Xmas (maryxmas) wrote,
Mary Xmas
maryxmas

запрошення на конференцію "Гендерні детермінанти вчинення насильства у сім’ї та правові основи проти

Прикарпатський факультет Національної академії внутрішніх справ
запрошує взяти участь у роботі міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції
«Гендерні детермінанти вчинення насильства у сім’ї та правові основи протидії», яка відбудеться 27-28 травня 2015 року

Метою конференції є дослідження й пошук шляхів вирішення актуальних проблем з огляду на гендерні детермінанти такого деструктивного явища як насильство в сім’ї:
- стану реалізації державної політики захисту прав та інтересів сім’ї як запоруки здорової та процвітаючої нації;
- використання гендерного аналізу для незалежного та об’єктивного моніторингу державних програм і рішень, що приймаються в контексті протидії насильству в сім’ї;
- обговорення пропозицій щодо вдосконалення адміністративного, кримінального, кримінального процесуального, цивільного законодавства для приведення його у відповідність до міжнародно-правових стандартів у сфері протидії насильству в сім’ї;
- вдосконалення організаційно-правового механізму взаємодії державних, соціальних та громадських суб’єктів попередження насильства в сім’ї та перенаправлення жертв;
- стан розробки та реалізації реабілітаційних, корекційних та інших програм з метою попередження насильства в сім’ї;
- моніторинг міжнародного законодавства та досвіду протидії проявам домашнього насильства;
- обмін науковими здобутками і вироблення рекомендацій щодо вдосконалення навчальних програм для підготовки працівників державних та соціальних органів та служб з протидії насильству в сім’ї в умовах реформування правоохоронної системи.
До участі запрошуються науковці, аспіранти, ад’юнкти, науково-педагогічні працівники, курсанти, студенти, слухачі ВНЗ та науково-дослідних установ, представники державних органів, соціальних служб, міжнародних та громадських організацій, практичні працівники правоохоронних органів, які мають досвід протидії насильству в сім’ї та активно займаються науковими дослідженнями у цій сфері.

Форма проведення: заочна, он-лайн.
Місце проведення та адреса оргкомітету: Прикарпатський факультет Національної академії внутрішніх справ, вул. Національної гвардії, 3, м. Івано-Франківськ, 76005.
Дата проведення: 27-28 травня 2015 р.
Дедлайн прийом матеріалів: до 26 травня 2015 р.
Розсилка електронних збірників – червень 2015 р.
Робочі мови: українська, російська, англійська, німецька, французька, польська.

Конференція працюватиме за такими секціями:
Секція 1. Державна політика захисту прав та інтересів сім’ї як запорука здорової та процвітаючої нації, проблеми її реалізації в умовах сьогодення.
Секція 2. Моніторинг адміністративного та цивільного законодавства у сфері протидії насильству в сім’ї та шляхи його удосконалення.
Секція 3. Проблемні аспекти застосування кримінального та кримінального процесуального законодавство у сфері протидії насильству в сім’ї.
Секція 4. Удосконалення організаційно-правового механізму взаємодії державних, соціальних та громадських суб’єктів попередження насильства в сім’ї та перенаправлення жертв.
Секція 5. Міжнародний досвід протидії домашньому насильству, порівняльний аналіз та можливість його імплементації у вітчизняному законодавстві.
Секція 6. Соціально-психологічні чинники попередження насильства в сім’ї.
Секція 7. Вдосконалення системи професійної підготовки працівників державних, соціальних органів та служб у сфері протидії насильству в сім’ї в умовах реформування правоохоронної системи.
Секція 8. Перспективи вдосконалення професійної діяльності працівників органів внутрішніх справ як суб’єктів протидії насильству в сім’ї.

Умови участі:
На електронну пошту оргкомітету – lovyak_sveta@mail.ru надсилаються:
1) заявка на участь;
2) тези доповіді (до 3-х сторінок);
3) сканована рецензія наукового керівника (для аспірантів, ад’юнктів, слухачів, студентів, курсантів).
Назви надісланих документів повинні відповідати прізвищу автора публікації, наприклад «Шевченко_Заявка» чи «Shevchenko_Zayavka» - для заявок на участь та «Шевченко_Прикарпаття» чи «Shevchenko_ Carpathian» для тез доповіді.
Загальний обсяг тез доповіді – до 3 сторінок із списком використаних джерел.
!!! Отримання оргкомітетом матеріалів для участі у конференції протягом тижня після дати надсилання обов’язково має бути підтверджено повідомленням на електронну адресу, з якої надіслано матеріали. У разі відсутності підтверджуючого повідомлення звертайтесь до оргкомітету!

Правила оформлення та надання матеріалів:
До редакції приймаються матеріали, підготовлені виключно у форматі Microsoft Word 97-2003, формату A 4, шрифт Times New Roman № 14, полуторний міжрядковий інтервал. Поля: верхнє, нижнє, праве – 2 см, ліве – 3 см., абзац 1 см., вирівнювання тексту за шириною.
Автоматична розстановка переносів не допускається, нумерація сторінок не ведеться.
Допускається використовувати у матеріалах, графіки, схеми, малюнки тощо.
Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою Список використаних джерел: У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [4, с. 89]. !Список використаних джерел не є обов’язковим!.
Загальний обсяг публікації до 3-х сторінок.
Стаття має бути ретельно відредагована та вичитана автором. На початку статті необхідно зазначати назву статті, дані автора й наукового керівника, номер секції відповідно до оголошеного переліку. Наприклад:

Проблеми захисту неповнолітніх осіб

Секція: 6

Сидоров Сидір Сидорович, студент навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Іванов І.І. (якщо науковий керівник не має вченого звання та наукового ступеню зазначається його посада, наприклад: викладач кафедри цивільно-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ Іванов І.І.)


Заявка на участь в конференції

Відомості про автора*:
1. Прізвище
2. Ім’я
3. По батькові
4. Повна назва вищого навчального закладу, у якому навчається\працює доповідач
5. Назва факультету, курс (рік навчання)
6. Тема доповіді
7. Секція
8. Домашня адреса, індекс
9. Контактний телефон
10. Електронна адреса
11. Форма участі: заочна/он-лайн

Відомості про наукового керівника:
1. Прізвище
2. Ім’я
3. По батькові
4. Посада
5. Повна назва вищого навчального закладу із зазначення кафедри, у якому працює науковий керівник
6. Науковий ступінь
7. Вчене звання
* скорочення у назвах факультетів, навчальних закладів, посадах тощо у заявці не допускається

Примітка:
• відповідальність за зміст та достовірність інформації (статей та тез доповідей) несуть їх автори та наукові керівники;
• за додатковою інформацією звертайтесь до оргкомітету:
старший науковий співробітник наукової лабораторії з проблем досудового розслідування НАВС Гуцуляк Микола Ярославович (067)2910311 – із загальних та організаційних питань.
старший науковий співробітник відділу організації науково-дослідної роботи НАВС Лов’як Світлана Сергіївна (095)5862800 – із питань, пов’язаних із збірником матеріалів.
Відповідальні за проведення заходу: професор кафедри КПД та ОРД Прикарпатського факультету НАВС доктор юридичних наук, доцент Басиста Ірина Володимирівна 0507379190;
Доцент кафедри АЦПД Прикарпатського факультету НАВС кандидат юридичних наук, доцент Дроздова Інна Вікторівна 0993450676
Tags: анонс, насильство, права жінок
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 1 comment