Mary Xmas (maryxmas) wrote,
Mary Xmas
maryxmas

Ще про нашу штучну мову, вигадану австрійським генштабом :D

Originally posted by freya_victoria at Ще про нашу штучну мову, вигадану австрійським генштабом :D

Як відомо, та старослов'янська мова ніколи не була розмовною для східних слов'ян. Це була мова південнослов'янського походження, принесена Кирилом та Мефодієм, мова богослужінь, літературна мова. Розмовляли зовсім іншою мовою, яку називають "давньоруською" або "давньоукраїнською".
Всі ці "старослов'янізми" були не дуже зрозумілі простим людям, бо вони говорили інакше.
1596 р. вийшов "Лексіс" Зізанія з перекладами старослов'янських слів на давньоукраїнську мову. "Си́рЂчъ РечéнїА, ВъкрáтъцЂ събрáн(ъ)ны. И из слове(н)скаго язьíка, на прóсты(й) Рýскій ДіА́ле(к)тъ Истол(ъ)ковáны".  Приклади (зліва - старослов'янські слова, справа - давньоукраїнські)

áвва тáто, ωтéцъ
алкáнiе, и́сти хотéнїе.
áлчу, и́сти хочý.
ами(н), запрá(в)ды а(л)бо неха(й) тáкъ бýдетъ.
бл̃годЂ́те(л)ство, добродЂйство.
благодЂ́тель, добродЂй.
блажé(н)ство, щасли́вость.
бл̃же(н), щасли́вы(й).
брáнь, войнà.
бáснь, кáз(ъ)ка, слóво, бáйка.
баснослóвіе, нЂкчé(м)наА мóва.
благодарéніє, дА́кован(ъ)е.
брáкъ, жени(т)ва, весéл(ъ)е.
вЂ́твъ, гóль.
въzыскáнїе, шýканье.
вреди́тель, шко(д)ца / ца, которíй нарушáетъ.
вои́сти(н)ну, запрáвды.
госпо(д)ствýю, панýю.
госпо(д)ствò, пá(н)ство.
Дà бýде(т), нехáй бы тáкъ бьíло.
дà бýде(т), неха(й) бýдетъ.

Скани є тут, можна подивитися, що це за мова була
Якщо розбиратися, то чия ще мова виявиться штучною. Саме на російську мову був великий вплив штучної старослов'янської мови, якою не послуговувались в побуті, а українська зберегла багато рис саме справжньої розмовної мови наших предків. Тому російська має набагато більше спільних рис з болгарською, ніж українська чи білоруська.
Tags: мовознавство
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 2 comments