?

Log in

No account? Create an account
Mary Xmas: Бо я давно не вірю в силу слова
свобода, равенство, сестринство
скорочений глосарій до книжки Джудіт Батлер, Гендерний клопіт: фемінізм та підрив тожсамості 
20th-Jan-2017 03:01 pm
grammar nazi
він був в багатьох місцях в онлайні -- але це було давно.

[Error: Irreparable invalid markup ('<spanstyle='font-size:9.0pt;font-family:"candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:arial'>') in entry. Owner must fix manually. Raw contents below.]

він був в багатьох місцях в онлайні -- але це було давно.
<lj-cut>
<p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-justify:inter-ideograph'><b><i><u><spanstyle='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>Гендер</span></u></i></b><b><i><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>: <o:p></o:p></span></i></b></p><p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;text-indent:35.4pt'><b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>Гендер</span></b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'> – складнийсоціокультурний процес формування (вибудовування, конструювання) суспільствомвідмінностей у чоловічих та жіночих ролях, поведінці, ментальних та емоційниххарактеристиках, та сам результат – соціальний конструкт гендеру. Важливимиелементами створення гендерних відмінностей є розмежування і протиставлення“чоловічого” та “жіночого” та їх ієрархізація, тобто підпорядкування жіночогоначала чоловічому.<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;text-indent:35.4pt'><b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>Гендерований</span></b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'> – такий чи така,що приписані до певного гендера – тобто визначені як такі, що мусять виконуватиу суспільстві роль жінки чи чоловіка.<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;text-indent:35.4pt'><b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>Маскулінність</span></b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'> –культурно-специфічний комплекс рис та особливостей поведінки (зокрема,активність, агресивність, рішучість), можливостей та очікувань, що визначаютьсоціальну практику певної групи, об’єднаної за ознакою статі; складовічоловічої гендерної ролі. Сукупність суспільних уявлень, установок і вірувань уте, чим є чоловік, які якості йому притаманні, а також система приписів,нормативний еталон чоловічості. <o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;text-indent:35.4pt'><b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>Фемінність </span></b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>– культурно-специфічнийкомплекс рис та особливостей поведінки (наприклад, пасивність, чуйність,м’якість, турботливість, емоційність тощо), можливостей та очікувань, щовизначають соціальну практику певної групи, об’єднаної за ознакою статі;складові жіночої гендерної ролі. Сукупність суспільних уявлень, установок івірувань про те, хто є жінка, які якості їй притаманні, а також системаприписів, нормативний еталон жіночості. Андроцентричний суспільний дискурсспіввідносить фемінність виключно з приватною (а не з громадською) сфероюактивності.<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-justify:inter-ideograph'><b><spanstyle='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p><p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-justify:inter-ideograph'><b><i><spanstyle='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>Стать: <o:p></o:p></span></i></b></p><p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;text-indent:35.4pt'><b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>Жінка</span></b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'> – людина, яка принародженні визначена іншими як особа жіночої статі з огляду на наявністьвідповідних зовнішніх статевих органів (піхви та статевих губ) та яка так себевизначає.<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;text-indent:35.4pt'><b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>Остатевлений </span></b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>(англ.sexed) – такий чи така, що приписані що посідає певні ознаки статі івизначається як особа певної статі – тобто як жінка чи чоловік.<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;text-indent:35.4pt'><b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>Стать </span></b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>(англ. sex) –сукупність генетичних, морфологічних та фізіологічних особливостей, щозабезпечують статеве розмноження організмів. Ширше, це комплекс репродуктивнихта соматичних характеристик, що визначають індивід як чоловічий чи жіночийорганізм. Виділяють генетичну, гонадну, гормональну, морфологічну, громадянськустать.<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;text-indent:35.4pt'><b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>Чоловік</span></b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'> – людина, яка принародженні так визначена іншими як особа чоловічої статі з огляду на наявністьвідповідних зовнішніх статевих органів (пеніса та яєчок) та яка так себевизначає.<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-justify:inter-ideograph'><b><i><u><spanstyle='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>Сексуальність</span></u></i></b><b><i><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>: <o:p></o:p></span></i></b></p><p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;text-indent:35.4pt'><b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>Гей</span></b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'> – чоловік, якиймає важливі сексуальні та любовні стосунки здебільшого із представниками тієї жстаті (тобто чоловіками), або той, хто визначає себе як члена гей-спільноти.<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;text-indent:35.4pt'><b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>Гетеросексуальність </span></b><spanstyle='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>– схильність мати важливі сексуальні та любовні стосунки насамперед ізособами іншої статі (ніж та, до якої належить ця особа). <o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;text-indent:35.4pt'><b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>Гомосексуальність </span></b><spanstyle='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>– схильність особи мати важливі сексуальні та любовні стосункинасамперед із особами тієї ж статі (до якої належить ця особа). Інші назви –нетрадиційна сексуальна орієнтація; гомосексуальні особи називаються лесбійками(жінки) та геями (чоловіки), їх субкультура є предметом дослідженняквір-теорії.<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;text-indent:35.4pt'><b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>Гомофобія </span></b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>– всі форми утискулесбійок, геїв та бісексуалів (неприйняття у коло друзів, замовчування абонезгадування в інформаційних повідомленнях, іґнорування, несприймання,невизнання, ворожі висловлювання, словесні образи, напади, зґвалтування тавбивства на підставі (можливої) сексуальної тожсамості жертви). <o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;text-indent:35.4pt'><b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>Лесбійка</span></b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'> – жінка, яка маєважливі сексуальні та любовні стосунки здебільшого із представницями своєїстаті, або та, хто визначає себе як члена лесбі-спільноти. <o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;text-indent:35.4pt'><b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>Транссексуальність </span></b><spanstyle='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>– невідповідність біологічної статі та статевої самосвідомості(самоототожнення), стійке переконання у своїй належності до протилежної статі,пов’язане із відчуттям дискомфорту через свою статеву приналежність танедоречність своєї гендерної ролі, незважаючи на правильний розвиток статевихзалоз та вторинних статевих ознак. <o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-justify:inter-ideograph'><b><i><u><spanstyle='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>Корисні поняття <o:p></o:p></span></u></i></b></p><p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;text-indent:35.4pt'><b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>Андроцентризм</span></b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'> – такийспосіб мислення, коли саме чоловіка розглядають як точку відліку та мірилокультурних цінностей та норм. Андроцентричним є кожне твердження, якехарактеризує будь-який аспект жіночого життя як відхилення від норми чидевіацію.<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;text-indent:35.4pt'><b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>Есенціалізм </span></b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>– уявлення пропевний об’єкт як одвічний, як такий, що має незмінну сутність.<spanstyle='mso-spacerun:yes'>  </span><o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;text-indent:35.4pt;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none'><b><spanstyle='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial;color:black'>Дискримінация </span></b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial;color:black'>-несправедливе поводження з представниками певної групи на підставі їхналежності до цієї групи, стосується, в першу чергу, обмеження або позбавленняможливостей доступу до ресурсів. В основі дискримінації лежить упередженеставлення до цієї групи.<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;text-indent:35.4pt;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none'><b><spanstyle='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial;color:black'>Квір-теорія </span></b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial;color:black'>–науковий напрям, котрий розглядає та витлумачує різні види сексуальності тагендерної тожсамості, відмінні від нормативної гетеросексуальності (бісексуальність,гомосексуальність, інтерсексуальність, транссексуальність тощо). <o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;text-indent:35.4pt'><b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>Маскулінізм</span></b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'> – ідеологіядотримання маскулінно-центрованої системи цінностей, сповідування традиційних(або ж патріархатних) поглядів, і, зокрема, переконання в існуванні переваг таслушності привілеїв для чоловіків порівняно із жінками, а також незгоди ізурівнюванням жінок у правах із чоловіками.<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;text-indent:35.4pt'><b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>Матріархат </span></b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>– гіпотетичнаформа суспільного устрою, в якому сімейна та політична влада належить жінкам.<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;text-indent:35.4pt'><b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>Патріархат </span></b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>– система пануваннячоловіків над жінками; низка матеріально підкріплених суспільних стосунків, вяких існують ієрархічні відносини між чоловіками та солідарність між ними, якадає їм можливість, в свою чергу, панувати над жінками і контролювати політичні,економічні та військові ресурси. Матеріальною основою патріархату є контрольчоловіків над робочою силою жінок та продуктами їх праці. В основі патріархатулежить андроцентричний суспільний дискурс. <o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;text-indent:35.4pt'><b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>Прихований навчальний план </span></b><spanstyle='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>– відтворення гендерної ієрархії в навчальних закладах: в навчальнихматеріалах, організації роботи та навчального процесу, поведінці вчителів таїхньому ставленні до учнів. <o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-justify:inter-ideograph'><spanstyle='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'><span style='mso-tab-count:1'>                    </span><b>Сексизм </b>–термін, розвинутий радикальними феміністками Жіночого визвольного руху в 1960-хроках, на позначення ідеології та практики дискримінації людей (насампереджінок) за ознакою статі. Створений за тим зразком, що і термін&quot;расизм&quot;. Сексизм базується на настановах чи переконаннях, згідно ізякими жінкам та / або чоловікам хибно приписуються певні риси чи якості<spanstyle='mso-spacerun:yes'>  </span>(або позбавляють їх). Запровадженняфеміністками поняття сексизму зробило видимими особливості такоїдискримінаційної для жінок картини світу, котра також віддзеркалена ізафіксована в мові. <o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-justify:inter-ideograph'><spanstyle='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'><span style='mso-tab-count:1'>                    </span><b>Тожсамість </b>(ідентичність)– усвідомлення власної приналежності до певної групи (у випадку гендерноїтожсамості – до чоловіків, жінок чи “інших”). <o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;text-indent:35.4pt'><b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial;color:black'>Упередження </span></b><spanstyle='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial;color:black'>- уявлення про когось чи щось, котре не має фактичногопідтвердження і не відповідае дійсності, але при цьому часто сприймаєтьсялюдиною за істину. Стосовано соціальних груп упередження загалом посилається напоширені уявлення щодо членів таких груп, часто базованих на стереотипах.</span><spanstyle='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'><o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;text-indent:35.4pt'><b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>Фемінізм — </span></b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>теорія рівностідвох статей, яка править за ідейну основу організованого руху жінок. Суттюфеміністичних переконань є думка, що існуючий стан речей є нерівним танесправедливим і що жінки зазнають суспільної дискримінації, насамперед черезприналежність до своєї статі. Виробляє стратегії суспільних змін і тактикузаходів, забезпечуючи підстави для дій. Заснований на розмаїтті життєвого досвідужінок різних культур, рас, етнічних груп, соціальних верств і т.п. </span><spanlang=RU style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language:RU'><o:p></o:p></span></p>
</lj-cut>

повна версія -- <a href="https://lookaside.fbsbx.com/file/glossary%20%20for%20Gender%20Trouble.pdf?token=AWw757FG3Vys1ogDNowBA5cUOheMPrWFJy1O-jAwUzljsY9q60xEx8Uqrq4XktJhe2HUcy_z62IQYgPE88C-7CvnuPql2zFHkd3CHGPzSNOZfVdbcV9ysdcVNuidt36a2GYWalP-LKtCVweS09_8Gw1CQu6xRxOMiJZfW_f4dag8w4tQfoXEHMuytZ9rqFd210I">тут</a></lj-cut>
This page was loaded Jul 21st 2018, 1:28 pm GMT.