Mary Xmas (maryxmas) wrote,
Mary Xmas
maryxmas

скорочений глосарій до книжки Джудіт Батлер, Гендерний клопіт: фемінізм та підрив тожсамості

він був в багатьох місцях в онлайні -- але це було давно.

[Error: Irreparable invalid markup ('<spanstyle='font-size:9.0pt;font-family:"candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:arial'>') in entry. Owner must fix manually. Raw contents below.]

він був в багатьох місцях в онлайні -- але це було давно.
<lj-cut>
<p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-justify:inter-ideograph'><b><i><u><spanstyle='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>Гендер</span></u></i></b><b><i><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>: <o:p></o:p></span></i></b></p><p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;text-indent:35.4pt'><b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>Гендер</span></b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'> – складнийсоціокультурний процес формування (вибудовування, конструювання) суспільствомвідмінностей у чоловічих та жіночих ролях, поведінці, ментальних та емоційниххарактеристиках, та сам результат – соціальний конструкт гендеру. Важливимиелементами створення гендерних відмінностей є розмежування і протиставлення“чоловічого” та “жіночого” та їх ієрархізація, тобто підпорядкування жіночогоначала чоловічому.<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;text-indent:35.4pt'><b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>Гендерований</span></b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'> – такий чи така,що приписані до певного гендера – тобто визначені як такі, що мусять виконуватиу суспільстві роль жінки чи чоловіка.<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;text-indent:35.4pt'><b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>Маскулінність</span></b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'> –культурно-специфічний комплекс рис та особливостей поведінки (зокрема,активність, агресивність, рішучість), можливостей та очікувань, що визначаютьсоціальну практику певної групи, об’єднаної за ознакою статі; складовічоловічої гендерної ролі. Сукупність суспільних уявлень, установок і вірувань уте, чим є чоловік, які якості йому притаманні, а також система приписів,нормативний еталон чоловічості. <o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;text-indent:35.4pt'><b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>Фемінність </span></b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>– культурно-специфічнийкомплекс рис та особливостей поведінки (наприклад, пасивність, чуйність,м’якість, турботливість, емоційність тощо), можливостей та очікувань, щовизначають соціальну практику певної групи, об’єднаної за ознакою статі;складові жіночої гендерної ролі. Сукупність суспільних уявлень, установок івірувань про те, хто є жінка, які якості їй притаманні, а також системаприписів, нормативний еталон жіночості. Андроцентричний суспільний дискурсспіввідносить фемінність виключно з приватною (а не з громадською) сфероюактивності.<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-justify:inter-ideograph'><b><spanstyle='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p><p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-justify:inter-ideograph'><b><i><spanstyle='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>Стать: <o:p></o:p></span></i></b></p><p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;text-indent:35.4pt'><b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>Жінка</span></b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'> – людина, яка принародженні визначена іншими як особа жіночої статі з огляду на наявністьвідповідних зовнішніх статевих органів (піхви та статевих губ) та яка так себевизначає.<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;text-indent:35.4pt'><b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>Остатевлений </span></b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>(англ.sexed) – такий чи така, що приписані що посідає певні ознаки статі івизначається як особа певної статі – тобто як жінка чи чоловік.<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;text-indent:35.4pt'><b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>Стать </span></b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>(англ. sex) –сукупність генетичних, морфологічних та фізіологічних особливостей, щозабезпечують статеве розмноження організмів. Ширше, це комплекс репродуктивнихта соматичних характеристик, що визначають індивід як чоловічий чи жіночийорганізм. Виділяють генетичну, гонадну, гормональну, морфологічну, громадянськустать.<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;text-indent:35.4pt'><b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>Чоловік</span></b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'> – людина, яка принародженні так визначена іншими як особа чоловічої статі з огляду на наявністьвідповідних зовнішніх статевих органів (пеніса та яєчок) та яка так себевизначає.<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-justify:inter-ideograph'><b><i><u><spanstyle='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>Сексуальність</span></u></i></b><b><i><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>: <o:p></o:p></span></i></b></p><p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;text-indent:35.4pt'><b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>Гей</span></b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'> – чоловік, якиймає важливі сексуальні та любовні стосунки здебільшого із представниками тієї жстаті (тобто чоловіками), або той, хто визначає себе як члена гей-спільноти.<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;text-indent:35.4pt'><b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>Гетеросексуальність </span></b><spanstyle='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>– схильність мати важливі сексуальні та любовні стосунки насамперед ізособами іншої статі (ніж та, до якої належить ця особа). <o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;text-indent:35.4pt'><b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>Гомосексуальність </span></b><spanstyle='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>– схильність особи мати важливі сексуальні та любовні стосункинасамперед із особами тієї ж статі (до якої належить ця особа). Інші назви –нетрадиційна сексуальна орієнтація; гомосексуальні особи називаються лесбійками(жінки) та геями (чоловіки), їх субкультура є предметом дослідженняквір-теорії.<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;text-indent:35.4pt'><b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>Гомофобія </span></b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>– всі форми утискулесбійок, геїв та бісексуалів (неприйняття у коло друзів, замовчування абонезгадування в інформаційних повідомленнях, іґнорування, несприймання,невизнання, ворожі висловлювання, словесні образи, напади, зґвалтування тавбивства на підставі (можливої) сексуальної тожсамості жертви). <o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;text-indent:35.4pt'><b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>Лесбійка</span></b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'> – жінка, яка маєважливі сексуальні та любовні стосунки здебільшого із представницями своєїстаті, або та, хто визначає себе як члена лесбі-спільноти. <o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;text-indent:35.4pt'><b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>Транссексуальність </span></b><spanstyle='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>– невідповідність біологічної статі та статевої самосвідомості(самоототожнення), стійке переконання у своїй належності до протилежної статі,пов’язане із відчуттям дискомфорту через свою статеву приналежність танедоречність своєї гендерної ролі, незважаючи на правильний розвиток статевихзалоз та вторинних статевих ознак. <o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-justify:inter-ideograph'><b><i><u><spanstyle='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>Корисні поняття <o:p></o:p></span></u></i></b></p><p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;text-indent:35.4pt'><b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>Андроцентризм</span></b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'> – такийспосіб мислення, коли саме чоловіка розглядають як точку відліку та мірилокультурних цінностей та норм. Андроцентричним є кожне твердження, якехарактеризує будь-який аспект жіночого життя як відхилення від норми чидевіацію.<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;text-indent:35.4pt'><b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>Есенціалізм </span></b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>– уявлення пропевний об’єкт як одвічний, як такий, що має незмінну сутність.<spanstyle='mso-spacerun:yes'>  </span><o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;text-indent:35.4pt;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none'><b><spanstyle='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial;color:black'>Дискримінация </span></b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial;color:black'>-несправедливе поводження з представниками певної групи на підставі їхналежності до цієї групи, стосується, в першу чергу, обмеження або позбавленняможливостей доступу до ресурсів. В основі дискримінації лежить упередженеставлення до цієї групи.<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;text-indent:35.4pt;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none'><b><spanstyle='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial;color:black'>Квір-теорія </span></b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial;color:black'>–науковий напрям, котрий розглядає та витлумачує різні види сексуальності тагендерної тожсамості, відмінні від нормативної гетеросексуальності (бісексуальність,гомосексуальність, інтерсексуальність, транссексуальність тощо). <o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;text-indent:35.4pt'><b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>Маскулінізм</span></b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'> – ідеологіядотримання маскулінно-центрованої системи цінностей, сповідування традиційних(або ж патріархатних) поглядів, і, зокрема, переконання в існуванні переваг таслушності привілеїв для чоловіків порівняно із жінками, а також незгоди ізурівнюванням жінок у правах із чоловіками.<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;text-indent:35.4pt'><b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>Матріархат </span></b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>– гіпотетичнаформа суспільного устрою, в якому сімейна та політична влада належить жінкам.<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;text-indent:35.4pt'><b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>Патріархат </span></b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>– система пануваннячоловіків над жінками; низка матеріально підкріплених суспільних стосунків, вяких існують ієрархічні відносини між чоловіками та солідарність між ними, якадає їм можливість, в свою чергу, панувати над жінками і контролювати політичні,економічні та військові ресурси. Матеріальною основою патріархату є контрольчоловіків над робочою силою жінок та продуктами їх праці. В основі патріархатулежить андроцентричний суспільний дискурс. <o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;text-indent:35.4pt'><b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>Прихований навчальний план </span></b><spanstyle='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>– відтворення гендерної ієрархії в навчальних закладах: в навчальнихматеріалах, організації роботи та навчального процесу, поведінці вчителів таїхньому ставленні до учнів. <o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-justify:inter-ideograph'><spanstyle='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'><span style='mso-tab-count:1'>                    </span><b>Сексизм </b>–термін, розвинутий радикальними феміністками Жіночого визвольного руху в 1960-хроках, на позначення ідеології та практики дискримінації людей (насампереджінок) за ознакою статі. Створений за тим зразком, що і термін&quot;расизм&quot;. Сексизм базується на настановах чи переконаннях, згідно ізякими жінкам та / або чоловікам хибно приписуються певні риси чи якості<spanstyle='mso-spacerun:yes'>  </span>(або позбавляють їх). Запровадженняфеміністками поняття сексизму зробило видимими особливості такоїдискримінаційної для жінок картини світу, котра також віддзеркалена ізафіксована в мові. <o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-justify:inter-ideograph'><spanstyle='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'><span style='mso-tab-count:1'>                    </span><b>Тожсамість </b>(ідентичність)– усвідомлення власної приналежності до певної групи (у випадку гендерноїтожсамості – до чоловіків, жінок чи “інших”). <o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;text-indent:35.4pt'><b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial;color:black'>Упередження </span></b><spanstyle='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial;color:black'>- уявлення про когось чи щось, котре не має фактичногопідтвердження і не відповідае дійсності, але при цьому часто сприймаєтьсялюдиною за істину. Стосовано соціальних груп упередження загалом посилається напоширені уявлення щодо членів таких груп, часто базованих на стереотипах.</span><spanstyle='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'><o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;text-indent:35.4pt'><b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>Фемінізм — </span></b><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial'>теорія рівностідвох статей, яка править за ідейну основу організованого руху жінок. Суттюфеміністичних переконань є думка, що існуючий стан речей є нерівним танесправедливим і що жінки зазнають суспільної дискримінації, насамперед черезприналежність до своєї статі. Виробляє стратегії суспільних змін і тактикузаходів, забезпечуючи підстави для дій. Заснований на розмаїтті життєвого досвідужінок різних культур, рас, етнічних груп, соціальних верств і т.п. </span><spanlang=RU style='font-size:9.0pt;font-family:"Candara",sans-serif;mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language:RU'><o:p></o:p></span></p>
</lj-cut>

повна версія -- <a href="https://lookaside.fbsbx.com/file/glossary%20%20for%20Gender%20Trouble.pdf?token=AWw757FG3Vys1ogDNowBA5cUOheMPrWFJy1O-jAwUzljsY9q60xEx8Uqrq4XktJhe2HUcy_z62IQYgPE88C-7CvnuPql2zFHkd3CHGPzSNOZfVdbcV9ysdcVNuidt36a2GYWalP-LKtCVweS09_8Gw1CQu6xRxOMiJZfW_f4dag8w4tQfoXEHMuytZ9rqFd210I">тут</a></lj-cut>
Tags: гендер, корисне
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 0 comments