?

Log in

No account? Create an account
Mary Xmas: Бо я давно не вірю в силу слова
свобода, равенство, сестринство
тролити тролів 
Comments 
4th-Feb-2017 02:57 pm (UTC)
Він недарма взяв слово в лапки. Бо хоче вигнати як раз не себе, а зло в лапках.
This page was loaded Mar 21st 2018, 8:50 am GMT.