?

Log in

No account? Create an account
Mary Xmas: Бо я давно не вірю в силу слова
свобода, равенство, сестринство
маленькі мовознавчі насолоди 
20th-Mar-2017 01:35 pm
ass
Originally posted by maryxmas at маленькі мовознавчі насолоди
абсолютно казковий глосарій.

ПОЯСНЕННЯ СЛІВ

Авдитор, авдітор — член військового або церковного суду
Автопсія — особисте спостереження
Ad (лат.) — при, коло, поблизу
Академік — студент
Альзація — Ельзас
Анальфабет — неписьменний; неук
Апровізація — постачання; продовольство
Асентерункова комісія — призовна комісія
Асипіата — документ на асигнування; квитанція
Асиста — супровід

Бараболя — картопля
Безличний — безсоромний, безсовісний
Безрога — свиня
Бесаги — торба у вигляді двох півмішків, яку носять через плече
Бестіяльський — звірячий
Біля, білля — білизна
Білянс — баланс
Блянкет — бланк
Боз — бузок; бузина
Бранка — набір (до армії, на примусові роботи тощо)
Бредівці — солдати генерала Бредова (з Добровольчої армії Денікіна)
Буки — палиці для биття, які виготовлялись здебільшого з гілок бука
Бюрко — письмовий стіл

Вар'ят — психічно ненормальна людина
Васеліна — вазелін
Вахмайстер — вахмістр
Вегетувати — животіти, скніти
Версайський — версальський
Вертгаймівська каса — сейф, металева шафа з особливо надійними замками (за назвою фірми)
Видець — очевидець; спостерігач
Вижній — частина складених географічних назв; за тодішньою орфографією слово писалось з малої літери. У Радянській час замінено на "Верхній"
Виїмковий — винятковий
Вирабувати — пограбувати
Виходок — відходок, туалет, клозет
Вицєньченє (польськ.) — виснаження
Відвушальня — приміщення для дезинфекції (діалектне "вуші" відповідає літературному "воші")
Відживлювання — харчування
Відзискати — повернути собі
Відпоручниця — особа (жіночої статі), якій доручено певні функції, представниця
Відречення — перенесення терміну на пізніше
Відрух — тут: заворушення

Галлєрчики — жовніри польської армії генерала Галлера, сформованої для боротьби з більшовиками і кинутої проти Західно- Української Народної Республіки
Гиблівка — деревна стружка
Гльорифікувати — прославляти; вихваляти
Гроза — тут: загроза
Грінцайг — несмачна їжа з овочів (нім. gruen — "зелений" і Zeige — "ділянка")
Grenzschutz (нім.) — прикордонна охорона

Дворець — вокзал
Дезерція — дизертирство
Декан — старший священик, який слідкує за діяльністю декількох парафій
Деканат — адміністративна одиниця в католицькій церкві, що складається з групи парафій
Деко — декаграм, 10 грамів
Депозит — зберігання; речі (гроші), віддані на зберігання
"Дзєннік ужендови" — "Урядова газета"
Дефінітивно — остаточно
Дик — дика свиня
Дібра — маєтки
Дідич — поміщик
Дневник — газета
Домів — додому
Дотичиний — тут: про який іде мова
Доходження — слідство; розслідування
Доцільний — цілеспрямований
Дріб — домашня птиця

Dum-dum — розривна куля (від назви індійського міста Дум-Дум біля Калькутти)
Евентуальний — можливий
Евіденція — відомість; облік
Екзистенція, еґзистепція — існування
Ех (лат,), екс.— із; від
Експльодувати — вибухнити
Емерит — пенсіонер
Енклява — енклав (анклав), територія, оточена територією іншої держави
Еспанка — іспанка, дуже важка форма грипу, який лютував у 1918 —1919 роках (померло в світі до 20 млн. людей)

Заблахманення — обдурювання, окозамилювання
Заборчий — загарбницький
Зависить — залежить
Завісити — припинити діяльність
Завішений — тимчасово припинений
Закладник — заложник
Залеглий — не виконаний у належний термін
Залив — засилля
Залога — загін
Заміт — закид
Заосмотрювати — забезпечувати, постачати
Заповідження — сповіщення
Зап'яток — закаблука
Зареквірувати — реквізувати
Зарібник — платний робітник
Зарядження — розпорядження
Засеквсструвати — накласти секвестр — заборону або обмеження на право користування майном
Застановити — зупинити
Заступництво — тут: представництво
Захоронка — дитячий садок, яким здебільшого опікувались черниці
Зачет — аванс; завдаток
Заявитися — висловитися
Збігці — утікачі, біженці
Звідомлення — повідомлення; інформація
"Звйонзек Зємян" — "Союз землевласників"
Зглядно — відносно, порівняно; або
З гори — заздалегідь; наперед
Здемольований — зруйнований, розвалений
Зникаюче — дуже мало; мізерно
3 рамени — від імені; за дорученням
Зупа — суп
З'язд вшехдзєльніцови (польськ.) — всепольський з'їзд

Інвазія — напад; нашестя
Індагування — допит
Інквізиція — судовий допит; розслідування
Інсталяція — устаткування; обладнання
Інтабульований — внесений до книги актів, до реєстру
Інтервенція — звернення до вищих інстанцій
Інтерпеляція — запит (здебільшого депутатський)
Інтерссент — відвідувач, клієнт

Казня — в'язична камера
Камаші — гетри; гамани
Камеральний — державний
Кантина — їдальня; буфет
Карк — потилиця
Карловатий — карликовий
Касарня — казарма
Катехит, катихит — викладач Закону Божого
Кварантина — карантин
Квіт — квитанція
Колодка — висячий замок
Коломна — колона
Кольба — приклад рушниці
Конечність — необхідність
Коновка — відро
Консекрований — висвячений (на єпископа)
Контингент, контінгент — обов'язкові поставки (сільськогосподарської продукції)
Контрофензива — контрнаступ
Контумація — тут: карантин
Конфінування — обмеження пересування місцем проживання особи
Конфіскат — конфіскація
Копа — стіжок снопів (60 штук)
Копати — бити ногами
Корець — центнер (сипких тіл)
Корочення — зменшення, скорочення
Коц — вовняне вкривало
Креси (польськ.) — окраїнні землі
Кретенський — крітський (о. Кріт)
Крижі - нижня частина спини, поперек
Крилошанин — заслужений священик - член ради при єпископі
Кріс (машиновий) — рушниця (автоматична)
Купно — купівля
Куфер — велика скриня, в якій зберігають білизну, одяг тощо

Ладування — вантаження
Лахмани — лахміття
Laisser-fair (франц.) — непротивлення, потурання
Лічниця — лікарня
Людовий (польськ.) — народний
Люпанар — лігво; кубло
Люстратор — інспектор; контролер; ревізор
Лявіна — лавина
Лятрина — відходок; вигріб
Льокаль — приміщення
Льокатор — мешканець; квартирант

Магазин — склад
Мальверзація — зловживання; розтрата
Мальтретування — знущання; третирування
Маршалок — голова (ради) повіту
Масакра — різанина; кривава розправа
Межичас: у межичасі — у той час; між тим
Мертва рука — особа або інституція, яка не має повних прав на користування споїм майном
Мійський — міський
Міродатний — авторитетний; компетентний; такий, що заслуговує на довіру
Морг — міра земельної площі, рівна приблизно 0,56 гектара
Морд — убивство
Монстрація (церк.) — дароносиця
Мужва — тут: прості в'язні; рядові вояки
Муніція — боєприпаси
Мурга (польськ.) — грубіян; простак
Мурин — негр
Мухи — тут: бджоли
М'ясні — м'язи, мускули

Набіл — молочні продукти
Набувець — покупець
На вні — ззовні
Навози — добрива
На ґвалт — з метушливим поспіхом
Наглочено — напхано, набито (людей)
Надревідент — старший ревізор, контролер
Надуживання, надужиття — зловживання; знущання
Наїзд — окупація, загарбання
Наїздник — окупант, загарбник
"Напшуд" — "Уперед"
Нарочно — зумисно; на зло
Насікомі — тут: паразитарні комахи
Невідвічальний — невідповідний
Негодовання — обурення
Нетолєранція — нетерпимість
Нехарність — бруд, нечистота
Нічю — вночі
Нотар — нотаріус
Ноторичний — закоренілий, невиправний; явний

Обандажувати — оббинтувати
Обіжник — циркуляр, письмове розпорядження для підвідомчих установ і підлеглих осіб
Обірник — гнойовище
Обіт — обітниця
Обов'язувати — діяти, мати силу (юридичну)
Обсаджений — тут: укомплектований кадрами
Обсервація — спостереження; нагляд
Обува — взуття
Обшар — площа
Обшарник — поміщик
Огірчений — прикро вражений
Оклевечувати — оббріхувати
Окуп — викуп; хабар
Олива — олія
Омаста — жир
Опінія — думка (здебільшого громадська)
Оповістка — оголошення
Ординанс — ординарець
Осаднік (польськ.) — поселенець, колоніст
Отвирати — відчиняти
Офепзива — наступ
Офіціял — службовець, чиновник

Панцирка — бронепоїзд
Папа — толь
Парцеляція — розподіл землі на менші ділянки
Паскарство — спекуляція
Пацифікація — утихомирення, умиротворення за допомогою каральних акцій
Пенцак — каша з очищеного неподрібненого ячменю
Переступник — злочинець
Песій — собачий, псячий
Пивниця — льох
Плютоновий — командир чоти (взводу); сержант
Побори — заробітна платня
Поборовий — призовний
Подивляти — дивуватись
Познаньчик — поляк із Познанщини (м. Познань)
Позор: під позором — під виглядом; з приводу
Покутна торгівля — торгівля з-під поли
Полекші — пільги
Полові части — статеві органи
Посесорка — власниця
Посідання — володіння; сфера впливу
Посол (парляментарний) — депутат (парламенту)
Постерунок — поліційна дільниця
Потрава — страва, їжа
Превенційний —- превентивний, попереджувальний
Пресія — тиск; натиск
Приречення — обіцянка; присяга
Причастіє — причастя
Причі — нари
Провізоричний — тимчасовий
Проклямоваиий — проголошений
Профос — підофіцер, який доглядає за ув'язненими
Прочий — інший
Публичний — громадський, суспільний
Пятнистий — плямистий
Пятнувати — осуджувати

Рабівничий — грабіжницький
Райфайзенські каси — сільська запомогово-кредитова установа
Реактивований — поновлений у попередній діяльності
Реасумувати — підсумовувати, узагальнювати, резюмувати
Ребеляит — бунтівник, заколотник
Резиґнація — покірність, відмова, зречення
Реквірувати — реквізувати
Реконвалесцент — той, що одужує
Рекурс — апеляція
Рескрипт — письмове розпорядження, указ
Реституовання — поновлення в попередньому правовому становищі
Реченець, речинець — термін
Ригор — порядок, дисципліна
Ріжний — різний
Ріля — рілля, орне поле
Річник — вік (про людей одного року народження, які підлягають призову, мобілізації тощо)
Рогачка — рогатка, шлагбаум
Розпаношитися — дуже поширитись
Розстрільною — врозсип (цепом)

Сакрилєґія — святотатство, блюзнірство
Сальва — постріл
Саля — зал
Санітет — санітар
Сволок — балка, яка підтримує стелю
Сегрегація — відокремлення
Секатура — прискіпливе дошкулювання, чіпляння
Секція — розтин
Середник — засіб
Сінник — матрац
Скарб — тут: державне майно
Скільщина — Сколівщина (м. Сколе)
Склеп — крамниця
Скоростріл — кулемет
Случай — випадок
Сойм — сейм, (крайовий) парламент
Солдатеска — вояччина, солдатня
Союз Народів — Ліга Націй
Співзаводничати — суперничати, конкурувати
Співуділ — співучасть
Сподні — штани
Сподом — низом
Спроневірити — розтратити (довірені -гроші)
Спшедавчик (польськ.) — запроданець; продажна людина
Стайня — хлів; конюшня
Станиславів — колишня назва м. Івано-Франківська
Стан спочинку: бути в стані спочинку — бути на пенсії
Стрільба — мисливська рушниця
Стшельци (польськ.) — стрільці
Субвенція — асигнування, виділення коштів на функціонування закладу
Сусік — засік, відгороджене місце коморі, стодолі для зберігання зерна
Сфінгований — видуманий; підроблений

Терміття — костриця; труха
"Товажиство аграрно-осадніче" "Аграрно-поселенське товариство"
Товщ — жир
Трачиня — тирса
Трумна — труна
Туй-туй — ось-ось
Туман — тут: озеро
Туш — душ

Убікація — відходок, туалет, клозет
Улий — вулик
Уконституовання — встановлення
Уневажнити — визнати недійсним; анулювати
Уступ — уривок, фрагмент; абзац
Уступ, уступове місце — відходок, туалет, клозет
Утертий — звичний
Утраквістичний — двомовний навнчальний заклад, у якому частина предметів викладалась польською, а частина мала викладатись українською мовою

Фелон — риза, богослужбове вбрання священика
Фіра — віз
Фляк — м'ясо найнижчої якості
Фризієр — перукар
Футерко — пальто на хутрі; шуба

Хабазя — бур'ян
Харциз — волоцюга; розбійник
Хосен — користь
Хлоп — селянин

Цвібак — сухар
Цьвітень — квітень

Чахотка — сухоти
Чвірками — по чотири
Червінка — дизентерія
Черес — широкий шкіряний пояс, у якому носили гроші та інші цінні речі
Чинитьба — повинність

Шамбелян — камергер; почесне звання у католицькій церковній ієрархії
Шикани — знущання; переслідування
Шмата — велика ганчірка
Шопа — сарай, будівля для складу
Шрот — рушничний дріб
Штука — тут: мистецтво
Шумовини — піна, шумовиння

Ювілят — ювіляр

Ягелльон — тут: поляк
Ярина — овочі
Ясьок — маленька подушка

с.265-271
Кривава книга / Упорядник, автор передмови Я.Радевич-Винницький. - Передрук вид. 1919. 1921 рр. - Дрогобич: "Відродження", 1994. - 274 с.
Видання являє собою передрук "Кривавої книги", яка вийшла двома частинами у 1919 і 1921 роках у Відні. Правопис оригіналів залишено без змін.
Матеріалами книги екзильний уряд УНР доводив світові, що Західна Україна не може залишатися у складі Польщі, бо це й надалі означатиме терор і етноцид з польської сторони та безкомпромісний опір з української.
This page was loaded Jun 23rd 2018, 8:40 am GMT.