?

Log in

No account? Create an account
Mary Xmas: Бо я давно не вірю в силу слова
свобода, равенство, сестринство
а взимку ми по цих клумбах каталися на санчатах :) 
29th-Mar-2017 08:20 pm
manamana
This page was loaded Jul 21st 2018, 9:58 am GMT.