?

Log in

No account? Create an account
Mary Xmas: Бо я давно не вірю в силу слова
свобода, равенство, сестринство
важливо паи"ятати 
22nd-Apr-2017 10:48 pm
be_mine
11-та стаття Конституції Української Народної Республіки визначала: "Ніякої ріжниці в правах і обов'язках між чоловіком і жінкою право УНР не знає".

звідси
This page was loaded Jul 21st 2018, 3:46 am GMT.