?

Log in

No account? Create an account
Mary Xmas: Бо я давно не вірю в силу слова
свобода, равенство, сестринство
Хто на морі, а я на Нараді в віце-прем'єрки. Нас тут купа. 
This page was loaded Jul 20th 2019, 2:03 pm GMT.